Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób złożyć deklarację podatkową (PIT) ?

Program PIT Projekt umożliwi Państwu sprawne sporządzenie deklaracji z rocznym zeznaniem podatkowym. Jeżeli doszli już Państwo do etapu gotowego PIT'a, aby dopełnić obowiązku podatnika następny krokiem jest jego złożenie.

Program umożliwia złożenie deklaracji podatkowej na 2 sposoby:

  1. Wydruk wypełnionych formularzy podatkowych wchodzących w skład deklaracji podatkowej, ich własnoręczny podpis oraz złożenie we właściwym dla Państwa Urzędzie Skarbowym. Deklarację podatkową można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym bądź listownie - wysyłając go przesyłką poleconą na adres właściwego dla Państwa Urzędu Skarbowego.
  2. Wysyłając deklarację elektronicznie, do systemu "e-Deklaracje" Ministerstwa Finansów.

Program PIT Projekt posiada obsługę wysyłki elektronicznej sporządzonego w nim zeznania podatkowego. Metoda ta jest rekomendowana przez nas (podatnik otrzymuje zazwyczaj szybszy zwrot podatku, dokumenty elektroniczne oszczędzają papier). Wysyłka elektroniczna deklaracji jest oficjalną drogą złożenia zeznania rocznego (podobnie jak w przypadku złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym). Dla potwierdzenia poprawnego przyjęcia przez Ministerstwo Finansów deklaracji, podatnik otrzymuje w odpowiedzi tzw. UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) które powinien zachować w formie elektronicznej (zapisany plik PDF) lub wydrukowanej.

W załączeniu poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi modułu wysyłki elektronicznej (eDeklaracje) w programie PIT Projekt.

Załączniki: instrukcja_wysylki_edeklaracji.pdf (775.4 kb) 


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!