Najczęściej zadawane pytania

Deinstalacja programu PIT Projekt

Aby odinstalować program PIT Projekt wystarczy uruchomić program deinstalatora (Odinstaluj PIT Projekt 2013) i zatwierdzić jego usunięcie wraz ze wszystkimi jego składnikami. Program deinstalatora można znaleźć:

- w katalogu z programem PIT Projekt w "Menu Start" (GP SOFT\PIT Projekt 2013\Odinstaluj PIT Projekt 2013);
- w katalogu z programem PIT Projekt na dysku komputera (C:\Program Files (x86)\PIT Projekt 2013\unins000.exe);
- przez "Panel Sterowania > Dodaj / usuń programy";

Informujemy także że program posiada opcję automatycznej aktualizacji do jego najnowszej wersji w kolejnym sezonie rozliczeń podatkowych.


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!