Najczęściej zadawane pytania

Problemy z instalacją / uruchomieniem programu PIT Projekt

Najczęstsze problemy oraz ich przyczyny występujące podczas instalacji lub uruchomienia programu PIT Projekt:

 1. Brak możliwości włączenia programu instalatora
  Najczęstszą przyczyną są ograniczenia systemowe narzucone przez administratora otoczenia sieciowego w którym pracujesz (dotyczy głównie firm, zakładów pracy, instytucji publicznych). W takim wypadku należy zgłosić się do informatyka / administratora systemu.
  Innym powodem mogą być blokady programu instalacyjnego jakie nakłada program Anty-Wirusowy. W takim wypadku należy dodać program PIT Projekt do listy zaufanych aplikacji programu Anty-Wirusowego.

 2. Brak możliwości zakończenia instalatora
  - Program PIT Projekt do działania wymaga zainstalowanych bibliotek .NET Framework w wersji min. 2.0. W przypadku braku tych bibliotek (głównie w starszych, nieaktualizowanych systemach Windows) instalator podejmuje próbę pobrania z internetu i instalację tych bibliotek. Jeżeli na stanowisku na którym instalowany jest program nie ma dostępu do Internetu lub dostęp dla programu instalatora został ograniczony przez np. Program AntyWirusowy / Firewall, instalacja nie będzie poprawna. W takim wypadku należy sprawdzić połączenie z Internetem lub upewnić się że biblioteki .NET Framework są zainstalowane na komputerze.
  - Próba instalacji programu w lokalizacji które posiadają restrykcje (np. nałożone przez administratora systemu, nałożone przez program Anty-Wirusowy, niedozwolona lokalizacja, brak miejsca wystarczającego miejsca na dysku) uniemożliwia zakończenie instalacji. Jeżeli nie istnieje taka potrzeba, należy pozostawić domyślną lokalizację instalacji programu zaproponowaną przez instalator (w: Program Files, Program Files (x86)).

 3. Błędy podczas uruchomienia programu PIT Projekt
  - Brak zainstalowanego w systemie pakietu bibliotek .NET Framework w wersji min. 2.0. Należy zainstalować wymagane biblioteki.
  - Ograniczenia nałożone przez administratora systemu. Problem należy zgłosić do administratora systemu / sieci.
  - Ograniczenia nałożone przez program Anty-Wirusowy / Firewall. Należy dodać program PIT Projekt do listy aplikacji zaufanych w programie Anty-Wirusowym lub jako regułę w oprogramowaniu Firewall.
  - Niekompletna instalacja programu. W tym przypadku należy odinstalować program PIT Projekt (program do deinstalacji znajduje się w Menu Start, w katalogu z programem PIT Projekt), następnie usunąć z dysku cały katalog w którym został zainstalowany program (jeżeli istnieje) oraz przejść ponownie proces instalacji.


Pozostałe problemy techniczne prosimy zgłaszać poprzez formularz nowego zgłoszenia lub drogą mailową na adres: pomoc@gpsoft.pl


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!