Najczęściej zadawane pytania

Wymagania techniczne programu PIT Projekt

Program PIT Projekt w wersji stacjonarnej przeznaczony jest dla systemów Windows.
Wymagania techniczne programu:

- System operacyjny Windows XP, 2000, 7, 8, 10 *
- Pamięć operacyjna RAM min. 512MB
- Procesor (AMD, Intel) min. 1GHz
- Połączenie z Internetem (wymagane dla aktualizacji automatycznych oraz pracy z wersją On-Line)
- Zainstalowana przeglądarka stron internetowych **
- Zainstalowane środowisko .NET Framework 2.0 lub wyższe *
- Zainstalowany plugin FlashPlayer **
- Przeglądarka dokumentów PDF (polecamy Adobe Reader)

* Dotyczy wersji desktop
** Dotyczy wersji On-Line

Więcej informacji o programie dostępne jest pod adresem: www.gpsoft.pl/pitprojekt, www.pitprojekt.pl


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!