Najczęściej zadawane pytania

Synchronizacja danych z usługą Pity 365

W celu przeprowadzenia synchronizacji danych z usługą Pity 365 należy:

1. Upewnić się, czy zainstalowana wersja programu to minimum 5.1.5. Jeżeli tak przejść do kroku 3.
2. Zaktualizować program do najnowszej wersji poprzez automatyczne aktualizacje.
3. Zalogować się do usługi Pity 365. 
4. Wejść w Menu-->Narzędzia-->Baza danych i kliknąć "Synchronizuj dane z usługą Pity 365".
image
5. W kolejnym oknie potwierdzić w/w akcję klikając "TAK".
image


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!