Najczęściej zadawane pytania

e-Deklaracje: instrukcja obsługi wysyłki elektronicznej

Jedną z metod złożenia rocznego zeznania podatkowego w programie PIT Projekt jest wysyłka elektroniczna (eDeklaracje). Jest to rekomendowana metoda - gwarantująca najszybsze dotarcie deklaracji do Urzędu Skarbowego (poprzez bramkę e-Deklaracji w Ministerstwie Finansów).
Program PIT Projekt umożliwia wysyłkę e-Deklaracji na 2 sposoby:

  1. Z podpisem elektronicznym (w tym celu wymagane jest aby podatnik posiadał zestaw do podpisu z certyfikatem kwalifikowanym). Więcej informacji o podpisie kwalifikowanym znajdą Państwo na stronach: Certum, Sigillum, KiR
  2. Bez podpisu elektronicznego (podatnik autoryzowany jest na podstawie wprowadzonych w deklaracji danych identyfikacyjnych oraz wpisaniu kwoty podatku z ubiegłorocznej deklaracji)

Pomimo że metoda wysyłki elektronicznej PIT'a jest bardzo prosta, a kreator wysyłki sam przeprowadza podatnika w kilku krokach do złożenia deklaracji elektronicznie, w załączniku znajduje się dokument opisujący szczegółowo ten proces.

Załączniki: instrukcja_wysylki_edeklaracji.pdf (775.4 kb) 


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!