Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy program PIT Projekt ?

Program PIT Projekt jest aplikacją przeznaczoną do sporządzania rocznych zeznań podatkowych. Obowiązkiem każdego podatnika jest składanie co roku rozliczenia podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym. Program PIT Projekt jest idealnym narzędziem, który niemal prowadząc użytkownika "za rękę" w łatwy sposób pozwoli na przygotowanie oraz wysłanie deklaracji podatkowej (PIT roczny).


 Ostatnia modyfikacja Tue, 17-01-2017 09:18

Please Wait!

Please wait... it will take a second!